Ett rent hem behöver inte kosta skjortan

Grönt tänk

Vi använder miljövänliga medel och energisnåla dammsugare på våra uppdrag.

Företagstjänster

Vi utför även kontorsstädning till företag.

En nöjd kund är en bra kund

Vi strävar alltid efter att leverera högsta kvalité på det vi utför.

Fritt hembesök

Genom ett hembesök får vi möjlighet att tillsammans gå igenom våra olika tjänster och se vilka som passar just er.

Abonnemang


Vi erbjuder abonnemang med olika lösningar där du som kund själv avgör hur ofta du vill ha städat. Abonnemanget tas fram tillsammans med dig där vi går igenom vad uppdraget skall innehålla.

Vår historia

Juli 2018 - FIXoFINT Städ & Service startas.

Vi har jobbat med städ och service under ett antal år men har nu tagit steget fullt ut  med att erbjuda våra tjänster i egen regi.

GDPR – Stärkt skydd av dina personuppgifter.

FIXoFINT Städ & Service HB lagrar uppgifter om våra kunder och dess kontaktpersoner för att kunna bedriva vår verksamhet med Er som kund, underentreprenör, materialleverantör eller för andra affärsmässiga relationer. 

Mot bakgrund av den nya EU: s allmänna databeskrivningsförordningen 2016/679 (GDPR), som trädde i kraft den 25 maj 2018, vill vi ge Er viss information om de uppgifter vi behandlar för att skicka information till er.
FIXoFINT Städ & Service HB respekterar våra kunder och dess kontaktpersoners integritet och skyddar de personuppgifter som vi behandlar. Alla personuppgifter behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagar.
 
De typer av data vi samlar in 
Vi samlar in vissa personuppgifter om kontaktpersonerna hos Er som kund.
"Personliga data" är data som kan användas för att identifiera Er eller information som kan härröras till person som vi har kontakt med hos Er. Vi samlar in personuppgifter som Ni frivilligt tillhandahåller till oss, till exempel när Ni kommunicerar med oss via e-post eller andra kanaler. Uppgifterna vi samlar inkluderar kontaktpersoners e-postadress, namn, jobbtitel samt telefonnummer.
 
Hur använder vi data vi samlar in och lagrar 
Vi använder de personuppgifter vi samlar in för att kunna utföra våra uppdrag och åtaganden gentemot Er. Personnummer behandlas bara i undantagsfall för särskilda tjänster som kräver legitimerad identitet såsom till exempel för Rut & Rot-avdrag.
Vi säljer inte, hyr ut, distribuerar eller på annat sätt gör Era kontaktpersoners personuppgifter tillgängliga för tredje part. Vi kan dock dela information med våra leverantörer för de ändamål som anges nedan.
 
Skäl för användning av dina personuppgifter 
När vi behandlar personuppgifter för de ändamål som förklaras i det här meddelandet använder vi oss av våra legitima intressen när det gäller att upprätthålla affärsrelationer och kommunicera med Er om verksamheten och våra uppdrag. Vi anser att våra legitima intressen följer lagen och de rättsliga rättigheterna och friheterna i våra affärskontakter.
 
Hur vi delar informationen vi samlar in 
Endast de personer som behöver behandla personuppgifter för ovan nämnda ändamål har tillgång till Era personuppgifter. Vi kan behöva dela kontaktpersonernas personuppgifter med våra leverantörer så som vid ansökan om Rut- & Rotavdrag eller annan likvärdig tjänst.
 
Lagring 
Era kontaktpersoners personuppgifter sparas för angivna ändamål som nämnts ovan så länge Ni fortsätter Ert samarbete med oss eller att vi, med grund i Er yrkeskategori, bedömer att Ni kan vara en potentiell samarbetspartner till oss. Ni kan när som helst välja att avregistrera Er från vårt företagsregister och i samband med det så upphör vi databehandling för ovan angivna ändamål och tar bort alla personuppgifter från vårt register. Detta gör ni genom att sända ett mail till: kontakt@fixofint.se
 
Säkerhet 
Vi använder tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda Era kontaktpersoners personuppgifter mot förluster och att skydda mot obehöriga personers tillgång. Vi granskar regelbundet våra säkerhetspolicyer och rutiner för att säkerställa att våra system är säkra och skyddade.
 
Era val & rättigheter 
Ni är alltid välkommen att höra av Er med era frågor och funderingar. Ni har rätt att veta vilka personuppgifter vi behandlar om Er och anställda i Ert företag och kan begära en kopia. Ni har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig korrigerade och Ni kan be oss att radera kontaktpersoners personuppgifter. Observera att begränsningen eller raderingen av kontaktpersoners personuppgifter kan innebära att vi inte kommer att kunna tillhandahålla de åtaganden som beskrivs ovan. Ni har också rätt att ta emot Era kontaktpersoners personuppgifter i maskinläsbar form och överföra data till en annan part som ansvarar för databehandling. Om Ni är missnöjd med hur vi behandlar era kontaktpersoners personuppgifter har Ni rätt att anmäla detta till Datainspektionen, som är regulatorn för vår behandling av personuppgifter.
 
Era skyldigheter 
Om någon kontaktperson slutar hos Er så åligger det Er att kommunicera detta till oss via mail: kontakt@fixofint.se Detta gäller även om ni får nya kontaktpersoner hos Er så ser vi gärna att även dessa kommuniceras till samma mailadress så att vi kan hålla registret över Ert företag och Era kontaktpersoner uppdaterat.

2024© Copyright FIXoFINT Städ & Service HB