Prislista 2023

PRISLISTA 2023

Löpande abonnemang

  Varje vecka (52 ggr / år) Månadskostnad RUT-pris*  
  2 timmar varje vecka 4 333 kr 2 167 kr  
  2,5 timmar varje vecka 5 417 kr 2 708 kr  
  3 timmar varje vecka 6 500 kr 3 250 kr  
  3,5 timmar varje vecka 7 583 kr 3 792 kr  
  4 timmar varje vecka 8 667 kr 4 333 kr  
       
  Grundavgift/mån 650 kr    
  Grundavgift Senior/mån 251 kr    
   
  Varannan vecka (26 ggr/år) Månadskostnad  RUT-pris*   
  1,5 timmar varannan vecka  1 664 kr 832 kr  
  2 timmar varannan vecka  2 219 kr 1 109 kr  
  2,5 timmar varannan vecka  2 773 kr 1 387 kr  
  3 timmar varannan vecka  3 328 kr 1 664 kr  
  3,5 timmar varannan vecka  3 883 kr 1 941 kr  
  4 timmar varannan vecka  4 437 kr 2 219 kr  
       
  Grundavgift/mån 325 kr    
  Grundavgift Senior/mån 126 kr    
   
  Var fjärde vecka (13 ggr/år) Månadskostnad RUT-pris*  
  2 timmar var fjärde vecka  1 166 kr 583 kr  
  3 timmar var fjärde vecka  1 749 kr 874 kr  
  4 timmar var fjärde vecka  2 331 kr 1 166 kr  
  5 timmar var fjärde vecka  2 914 kr 1 457 kr  
       
  Grundavgift/mån 163 kr    
  Grundavgift Senior/mån 63 kr    
         
         
 

Engångsuppdrag

 
  Uppdragstyp Pris per timme Rut-pris*  
  Hem- eller Företagsstädning 590 kr 295 kr  
  Trädgårdsarbete 590 kr 295 kr  
       
  Grundavgift tillkommer med 150 kr per tillfälle.    
         
 
* Pris efter skattereduktion för RUT-avdrag.
I Grundavgiften ingår framkörning samt städmaterial och rengöringsmedel.
Grundavgiften är ej RUT-berättigad.
2023© Copyright FIXoFINT Städ & Service HB