Prislista 2024

PRISLISTA 2024

Löpande abonnemang

  Varje vecka (52 ggr / år) Månadskostnad RUT-pris*  
  1 timme varje vecka 2 252 kr 1 126 kr  
  1,5 timmar varje vecka 3 074 kr 1 537 kr  
  2 timmar varje vecka 4 504 kr 2 252 kr  
  2,5 timmar varje vecka 5 630 kr 2 815 kr  
       
  Grundavgift/mån 676 kr    
  Grundavgift Senior/mån 262 kr    
   
  Varannan vecka (26 ggr/år) Månadskostnad  RUT-pris*   
  1,5 timmar varannan vecka  1 730 kr 865 kr  
  2 timmar varannan vecka  2 306 kr 1 153 kr  
  2,5 timmar varannan vecka 2 882 kr 1 441 kr  
  3 timmar varannan vecka  3 495 kr 1 730 kr  
  4 timmar varannan vecka  4 612 kr 2 306 kr  
       
  Grundavgift/mån 338 kr    
  Grundavgift Senior/mån 131 kr    
   
  Var fjärde vecka (13 ggr/år) Månadskostnad RUT-pris*  
  1,5 timmar var fjärde vecka  909 kr 454 kr  
  2 timmar var fjärde vecka  1 212 kr 606 kr  
  2,5 timmar var fjärde vecka  1 514 kr 757 kr  
  3 timmar var fjärde vecka  1 818 kr 909 kr  
       
  Grundavgift/mån 169 kr    
  Grundavgift Senior/mån 65 kr    
         
         
 

Engångsuppdrag

 
  Uppdragstyp Pris per timme Rut-pris*  
  Hem- eller Företagsstädning 614 kr 307 kr  
  Trädgårdsarbete 614 kr 307 kr  
       
  Grundavgift tillkommer med 160 kr per tillfälle.    
         
 
* Pris efter skattereduktion för RUT-avdrag.
I Grundavgiften ingår framkörning samt städmaterial och rengöringsmedel.
Grundavgiften är ej RUT-berättigad.
2024© Copyright FIXoFINT Städ & Service HB